Zamówienia publiczne w Europejskim Przeglądzie Sądowym 7/2021

7 numer Europejskiego Przeglądu Sądowego poświęcony został w całości zagadnieniom z obszaru zamówień publicznych. Wydanie opracowane zostało przy udziale Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.  Wśród autorów: Aldona Kowalczyk, dr Aleksandra Sołtysińska, dr Wojciech Hartung, Katarzyna Kuźma, prof. Marta Andhov, Mirella Lechna-Marchewka, Anna Szymańska, dr hab. Piotr Bogdanowicz, Jarosław Jerzykowski, dr Jarosław Kola, Anna Specht-Schampera, Tomasz Dąbrowski oraz dr hab. Michał Kania, prof. UŚ.

Omówiono zagadnienia dotyczące: instytucji self-cleaningu w zamówieniach publicznych, przesłanek wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, umowy ramowej w europejskim prawie zamówień publicznych, unieważnienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na uchybienie okresowi zawieszenia typu standstill, rozwiązaniu umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron, odpłatności zamówienia publicznego i badaniu rażąco niskiej ceny, restrykcyjnemu podejściu do wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych w szeroko rozumianych zamówieniach in-house, wpływowi Białej księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi na rynki zamówień publicznych.

Więcej: EPS 7/2021

Webinar ''Bid Challenges: International Perspectives'' 15 czerwca 2021

Zapraszam do udziału w godzinnym webinarium na temat postępowań odwoławczych w procedurach zamówień publicznych analizowanych z perspektywy międzynarodowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca o godzinie 15.00. Organizatorem spotkania jest Uniwersytet Georga Waszyngtona w Waszyngtonie oraz King's College w Londynie. 

Więcej informacji i rejestracja: Prof. Ch. Yukins blog

Sukces drużyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w turnieju Moot Court ,,Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą’’

21 maja 2021 roku drużyna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięła udział w finale II edycji turnieju Moot Court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad II edycją turnieju objął Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Turniej polegał na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazusy bazujące na problematyce przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

W grudniu 2020 roku przygotowania do konkursu pod opieką mgr. Aleksandry Klefas oraz dr hab. prof. UŚ Michała Kani rozpoczęła sześcioosobowa drużyna w składzie: Konrad Lach, Piotr Lach, Artur Tyński, Paulina Wójcik, Wojciech Wydmański, Marta Zdunek. Przygotowania objęły serię 10 seminariów poświęconych nowym regulacjom z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz spotkania z praktykami: dr Agnieszką Piwowarczyk, adw. Robertem Zugajem oraz członkinią KIO Katarzyną Poprawą. Etap uczelniany zakończył się testem wiedzy o zamówieniach publicznych. Do finału zakwalifikowali się Piotr Lach, Paulina Wójcik i Marta Zdunek. Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego wylosowała rolę Odwołującego. Jej zadaniem było doprowadzenie do uchylenia niekorzystnych dla klienta postanowień specyfikacji warunków zamówienia przygotowanych przez Zamawiającego, które ograniczały dostęp do udziału w postępowaniu.

W finale konkursu, który odbył się w Warszawie drużyna Uniwersytetu Śląskiego zajęła drugie miejsce.

''The amicable resolution of disputes on the grounds of the Public Procurement Law of 11 September 2019” Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych C.H.Beck (1) 2021

W najnowszym numerze Kwartalnika Prawa Zamówień Publicznych C.H. Beck miałem przyjemność omówić problematykę dotyczącą pozasądowych metod rozstrzygania sporów powstałych na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Tekst ukazał się pt. ''The amicable resolution of disputes on the grounds of the Public Procurement Law of 11 September 2019” inaugurując artykuły w języku angielskim.

 

Webinar: Zielona transformacja w zamówieniach publicznych, 30 marca 2021

Zapraszam do udziału w webinarium na temat Zielonej Transformacji w zamówieniach publicznych. Webinarium organizowane jest przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych stowarzyszeniepzp.pl

Agenda:

11.05 Welcome on behalf of the Public Procurement Law Association

11.10 - 11.25 EU provisions and case law on GPP

Associate professor, Dr Marta Andhov University of Copenhagen

Dr Marta Andhov is an associate professor in public procurement law at the University of Copenhagen Faculty of Law. Her main research interests focus on sustainability and governmental contracts. She is a co-host of the Bestek Public Procurement Podcast, a steering committee member of the Horizon 2020 project the Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems (SAPIENS). In the past, Marta has provided her insight and expertise to key research projects for the European Commission, Danish Institute for Human Rights and multiple organisations and national procurement agencies. She is a well established and respected authority in sustainable public procurement with a vast publication list in leading journals and publishing houses. Her 2019 co-edited book, Cost and EU Public Procurement Law – Life-Cycle Costing for Sustainability, contributes to developing life-cycle criteria tools and public procurement methodologies in the EU. It includes both sector-crossing contributions, analysing the most relevant theoretical and legal aspects such as EU law and contract theory, and sector-specific contributions to some of the most important sustainable goods and services markets.

11.25 - 11.40 What's on the horizon? The Future of Green Public Procurement requirements in the EU

Assistant professor, Dr Willem Janssen, Utrecht University

Willem A. Janssen is an Assistant Professor in European and Dutch Public Procurement Law at the law department of Utrecht University, and a researcher at the Centre for Public Procurement and RENFORCE. In addition to his monologue ‘EU Public Procurement Law & Self- organisation’, he has published extensively in international and Dutch academic journals on pressing issues related to cooperation, sustainability, and societal value in the context of Dutch and EU public procurement law. Having been a visiting fellow at George Washington University, he is currently a visiting fellow at Copenhagen University in 2020-2021 and guest lectures at various universities and public institutions. He hosts Bestek – the Public Procurement Podcast, actively contributes to the public debate through various blogs and columns and aims to improve public procurement law and practice through his academic work.

11.40 - 11.55 Interpretation of the link to the subject matter of the contract in practice

Dr Abby Semple Public Procurement Analysis /Greenville Procurement Partners

Abby Semple, LL.B., Ph.D. is a consultant advising public bodies on strategic and legal aspects of procurement. Her main focus is on the environmental and social impact of public contracts and how these can be meaningfully addressed through the contracting process. Through her consultancy Public Procurement Analysis, Abby has managed complex tenders on behalf of public sector clients in Ireland and the UK, and developed policy and guidance at the EU level and in Germany, the Netherlands, Poland, Romania, Spain, Switzerland, Ukraine and the United States. Her writing and speaking engages with academic and practitioner audiences, including over 80 presentations and training sessions throughout Europe and the world. Abby is the author of one of the first books on the 2014 EU Procurement Directives A Practical Guide to Public Procurement, published by Oxford University Press in 2015. Her academic writing on topics including living wages and citizen participation in public contracts can be accessed on SSRN.

11.55 – 12.10 What is the Status Quo of GPP in Poland?

Professor Michal Kania, University of Silesia

12.10 - 12.30 Discussion

 

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 4 z 13