Ever-growing restrictions on whom public buyers can contract with – contemporary developments in the eu public procurement

Zapraszam do zapoznania się z krótką analizą na temat nowych ograniczeń w zakresie wyboru kontrahenta w umowach o zamówienia publiczne. Tekst powstał we współpracy z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego i ukazał się na blogu BESTEK, Public Procurement Central. 

Tekst dostepny tutaj

Case c-598/19 Conacee – reserved contracts and additional national criteria beyond those laid down in article 20(1) of directive 2014/24/eu on public procurement

Zapraszam do zapoznania się z krótkim opisem sprawy C-598/19 Conacee, której przedmiotem była analiza zamówień zastrzeżonych. Teskt powstał we współpracy z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego i ukazał się na blogu BESTEK, Public Procurement Central.

Tekst dostępny tutaj

Zamówienia publiczne i PPP w praktyce. Sukcesy i porażki inwestycji publicznych. Podróż na 7 kontynentów z Kamilem Michnolem.

Inwestycje publiczne realizowane w ramach zamówień publicznych oraz PPP służyć mają ich beneficjentom - mieszkańcom, turystom oraz przedsiębiorcom. Przykłady inwestycji publicznych obejmują obiekty sportowe, autostrady, infrastrukturę użyteczności publicznej, teatry, muzea, szkoły, parki narodowe, stacje badawcze. Obecne wyzwania stawiają coraz to nowe oczekiwania wobec takich obiektów. Związane są one z postępem technologicznym oraz wymogami środowiskowymi. Zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym obserwuje się wzmożone działania polegające na opracowaniu strategii, które pozwolić mają na jak najpełniejsze dostosowanie rozwoju gospodarki do wyzwań współczesności. Komisja Europejska przygotowała w tym zakresie dwie główne nowe polityki publiczne mające na celu określenie miejsca Unii Europejskiej w dynamicznie zmieniającym się układzie globalnym. Kierunki rozwoju gospodarki UE zawarte zostały w dwóch zasadniczych aktach tj.: w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie oraz Nowej Strategii Przemysłowej Unii Europejskiej. Prawdopodobnie najbardziej dynamicznym i tworzącym wartość dodaną potencjałem zmian technologicznych i środowiskowych jest tworzenie nowych usług oraz nowych sposobów dostarczania, użytkowania i finansowania infrastruktury - inwestycji publicznych.

Od czego zależy sukces inwestycji publicznych? Jakie są przyczyny i skutki inwestycji ,,nietrafionych''? Jakie są przykłady ciekawych inwestycji publicznych na świecie? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w rozmowie z Kamilem Michnolem, prawnikiem, doradcą podatkowym, podróżnikiem i przedsiębiorcą. Omówimy 7 inwestycji publicznych realizowanych za pomocą PPP oraz zamówień publicznych na siedmiu kontynentach, a wśród nich: parki narodowe w Afryce, koleje dużych prędkości w Azji, stacje badawcze na Antarktydzie, parki krajobrazowe w Ameryce Południowej, stadiony footballu w Ameryce Północnej, inwestycje na terenach poprzemysłowych w Europie oraz obiekty kulturalne w Australii. 

Kamil Michnol - podróżnik, którego niesamowita pasja przerodziła się w pracę. Właściciel biura podróży 7 kontynentów, organizator wyjazdów indywidualnych, grupowych oraz incentive. Odwiedził 170 krajów na wszystkich 7 kontynentach i swoje 27 letnie doświadczenie w podróżowaniu, wykorzystuje do zapewnienia klientom indywidualnym optymalnych doświadczeń podróżniczych. Firmom natomiast pomaga w osiągnięciu ich celów biznesowo-sprzedażowych poprzez organizację wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.

Zamówienia publiczne i PPP w praktyce. Rozmowa z dr Piotrem Marquardtem na temat form dysponowania zasobami nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w projektach PPP.

Według informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do stycznia 2022 roku w Polsce zawarto 165 umów PPP. Największą popularnością cieszą się projekty w obszarach: efektywność energetyczna, sport i turystyka, infrastruktura transportowa, gospodarka wodno-kanalizacyjna. Kolejne 65 projektów określonych zostało przez Ministerstwo jako potencjalnie wykonalne w formule PPP.

Zdecydowana większość projektów PPP jest planowana oraz realizowana na szczeblu samorządowym. Atrakcyjność formuły PPP będzie wzrastać w najbliższej, dającej się określić postpandemicznej przyszłości. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze, ograniczonych środków finansowych j.s.t. (również w wyniku komplikacji związanych z finansowaniem ze środków unijnych). Po drugie, wyzwań jakie przed j.s.t. stwarzają uwarunkowania środowiskowe (w tym GOZ) oraz technologiczne, w tym te które związane są z 4 Rewolucją Przemysłową, siecią 5g, Internetem rzeczy.

Jednym z kluczowych pytań jakie stają przed j.s.t. w kontekście planowania i realizacji projektów PPP jest kwestia efektywnego dysponowania zasobem nieruchomości. W tym obszarze pojawiają się liczne wątpliwości, obawy i pytania. Odpowiedzi dotyczącego tego jak bezpiecznie dysponować zasobami nieruchomości j.s.t. w projektach PPP udzielone zostaną w rozmowie z dr Piotrem Marquardtem. 

Dr Piotr Marquardt - notariusz w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował jako wykładowca akademicki na uczelniach państwowych i prywatnych, prowadzi wykłady na aplikacji radcowskiej i notarialnej. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym między innymi monografii „Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców" oraz „Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej". Członek Zespołu ds. Legislacji Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz arbiter w Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym Ultima Ratio w Warszawie. Współpracownik Polskiego Instytutu Notarialnego Polinot. W ramach działalności społecznej - prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Public procurement and innovation. Is defence different? Conversation with Dr Oishee Kundu (Cardiff University)

W rozmowie z Dr Oishee Kundu z Uniwersytetu w Cardiff poruszyliśmy tematy dotyczące roli zamówień publicznych w promocji innowacji. W trakcie webinarium dr Kundu mówiła również o metodologii przygotowania rozprawy doktorskiej na temat innowacyjnych zamówień publicznych w sektorze obronnym. Webinar może zainteresować przede wszystkim studentów szkół doktorskich. 

Strona 1 z 7