PPP - Perspektywy na 2021 roku - Rozmowa z Davidem Baxterem

Webinarium: Current Challenges and Opportunities for Green Public Procurement (Wyzwania i szanse Zielonych Zamówień Publicznych)

W dniu 30 września miałem przyjemność prowadzić webinarium na temat bieżących wyzwań i możliwości tzw. ,,Zielonych Zamówień Publicznych''. W spotkaniu wzięli udział: prof. Jerzy Buzek, prof. Alexandra Harrington, mec. Magdalena Stryja, prof. Christopher Yukins, mec. Katarzyna Kuźma oraz dr Wojciech Hartung.

Webinarium, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie GW LAW oraz Stowarzyszenie ,,Pro Silesia'' - Biznes, Nauka, Samorząd Pro Silesia było poświęcone wpływowi Porozumienia Paryskiego z 2015 roku oraz prośrodowiskowych polityk UE i USA na rynek i regulację zamówień publicznych. 

Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Webinarium: A Tumultuous Year for Trade

3 września miałem przyjemność uczestniczyć w webinarium, które zorganizowane zostało przez Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie (DC) na temat: Tumultuous Year for Trade. Mój referat dotyczył rozwiązań proponowanych w Białej Księdze Komisji Europejskiej na temat subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku UE https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper_pl.pdf

Wśród prelegentów: Scott Sheffler (Feldesman Tucker), Tom McSorley (Arnold & Porter), Jean Grier, Robert Anderson, Roland Stein (BLOMSTEIN, Berlin). Moderatorzy: profesor Christopher Yukins (GW Law School) oraz profesor Laurence Folliot Lalliot (Université Paris Nanterre).

Webinarium: Zamówienia publiczne w dobie pandemii COVID-19. Globalne doświadczenia, wyzwania, przyszłosć. Rozmowa z profesorem Christopherem Yukinsem

5 czerwca miałem przyjemność przeprowadzić rozmowę w formie webinarium z profesorem Christopherem Yukinsem z George Washington University w Waszyngtonie (DC). Nasze spotkanie dotyczyło zamówień publicznych w dobie i po pandemii COVID-19. Profesor Yukins dzielił się m.in. swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań, jakie w czasie pandemii pojawiły się przed zamawiającymi, transformacją rynku dostaw i usług medycznych oraz reakcjami poszczególnych krajów na bieżące problemy.

Crew Dragon zadokował do ISS. Kosmiczne PPP.

Historyczna misja statku Crew Dragon dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci - Robert Behnken oraz Douglas Hurley bezpiecznie zadokowali statek 31 maja o godz. 16.17 czasu polskiego. Misja Crew Dragon posiada historyczne znaczenie co najmniej z kilku powodów. Warto odnotować, iż całość przedsięwzięcia bazuje na partnerstwie publiczno-prywatnym wyznaczając kosmiczne standardy dla tej instytucji prawno-ekonomiczno-społecznej. Na uwagę zasługuje wzorcowa współpraca pomiędzy sektorami, wizja realizacji przełomowego projektu oraz oparcie o zasadę win-win. Obecna misja Crew Dragon to początek współpracy, który w niedalekiej przyszłości pozwolić ma na kolejne lądowanie załogowe na księżycu a następnie bezpieczny, załogowy lot na Marsa.

Kosmiczne PPP w założeniu NASA bazuje na poszukiwaniu technologii kosmicznych opracowanych przez amerykańskich partnerów prywatnych. Warto zauważyć, iż NASA ogłaszając swoją propozycję współpracy z amerykańskim sektorem komercyjnym uwzględniło zasadniczy problem rynku prywatnego tj. awersję do ryzyka związanego z opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Nadrzędne cele PPP wdrażanego przez NASA polegają zatem na stymulowaniu komercyjnego sektora kosmicznego, który w zamierzeniu NASA ma dostarczyć w przyszłości technologie i zasoby potrzebne dla realizacji celów strategicznych nie tylko NASA ale również innych agencji rządowych. NASA uwzględnia ponadto inny strategiczny cel, jakim będzie podniesienie konkurencyjności całego sektora bazującego na wykorzystaniu wysoko zaawansowanych technologii wobec swoich konkurentów, w tym przede wszystkim Chin i Rosji.

Strona 3 z 6