Zaproszenie do udziału w Transatlantyckiej konferencji na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych. Konferencja przeniesiona na 30 września b.r.

Transatlantycka konferencja na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych: Artykuł Armani Vadiee i Todda M. Garlanda: The Federal Government's OTA

W związku ze zbliżającą się Transatlantycką konferencją dotyczącą implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych zapraszam do zapoznania się z tekstem Armani Vadiee i Todda M. Garland na temat tzw. Other Transaction Authority. OTA to szczególna metoda pozyskiwania przez amerykański sektor publiczny innowacyjnych rozwiązań poza procedurą zamówień publicznych. 

Podstawowe informacje o amerykańskim rynku zamówień federalnych. Artykuł Johna Pachtera z kancelarii prawnej Smith Pachter McWhorter PLC, Tysons Corner VA

W związku ze zbliżającą się Transatlantycką konferencją dotyczącą implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych zapraszam do zapoznania się z tekstem Johna Pachtera z kancelarii prawnej Smith Pachter McWhorter PLC, Tysons Corner VA na temat podstaw federalnego rynku zamówień publicznych. 

Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca b.r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ,,Pro Silesia’’ Biznes-Nauka-Samorząd, współorganizatorami: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Georga Waszyngtona w Waszyngtonie oraz Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Partnerem konferencji jest Tauron Polska Energia S.A.

"Prawo zamówień publicznych - kierunki zmian". Spotkanie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, Katowice 13 lutego

W dniu 13 lutego zapraszam na szkolenie dla radców prawnych z OIRP w Katowicach. Szkolenie odbędzie się w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49A w Katowicach i potrwa od godz. 16.30 do 19.30. Dotyczyć będzie zasadniczych zmian wprowadzanych ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Stan polskiego rynku zamówień publicznych w 2018 roku
  • Funkcje nowoczesnej regulacji w zakresie zamówień publicznych
  • Geneza ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
  • Koncepcja nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kierunki zmian
Strona 6 z 6