Webinarium-on line: Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19

Podczas webinarium, które zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie ,,Pro Silesia'' omówione zostały zagadnienia dotyczące zamówień publicznych, które zawarte zostały w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ,,Tarcza antykryzysowa’’), jak również w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia w sprawie wytycznych w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01).

Ponadto wskazane zostały bieżące problemy związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 pojawiające się w międzynarodowej praktyce zamówień publicznych. Zasygnalizowane zostały również konieczne kierunki zmian w zamówieniach publicznych wynikające z deficytów, które ujawniła pandemia.

Webinarium on-line: Zamówienia publiczne w dobie pandemii COVID-19. Globalne doświadczenia, wyzwania, przyszłosć. Rozmowa z profesorem Christopherem Yukinsem

Zapraszam na spotkanie z profesorem Christopherem Yukinsem z George Washington University w Waszyngtonie, autorem bloga: publicprocurementinternational.com. Rozmowa będzie dotyczyła refleksji na temat funkcjonowania systemów zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19, zmian jakich wymagają zamówienia w przyszłości oraz wniosków, jakie powinny zostać wyciągnięte z doświadczeń w zwalczaniu pandemii. 

Rejestracja do 3 czerwca na: rejestracja@prosilesia.pl

Christopher Yukins jest profesorem prawa, absolwentem Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Wirginii, wykładowcą na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie D.C, członkiem Sekcji Prawa Zamówień Publicznych American Bar Association i członkiem Procurement Roundtable, organizacji zrzeszającej starszych członków amerykańskiej społeczności zakupowej, jednym z dyrektorów wiodącego na świecie programu poświęconego prawu zamówień publicznych – Government Procurement Law Program – prowadzonego w ramach GWU Law School.

Wykłady profesora Yukinsa obejmują m.in. zagadnienia dotyczące zwalczania korupcji w zamówieniach publicznych, federalnej reformy zamówień publicznych, międzynarodowego i porównawczego prawa zamówień publicznych, jak również zamówień w dziedzinie obronności. Profesor Yukins prowadzi zajęcia na uniwersytetach europejskich, jest m.in. profesorem wizytującym na University Paris Nanterre oraz wykładowcą w International Anti-corruption Academy w Wiedniu. Profesor Yukins był również ekspertem w sprawach reformy zamówień publicznych i handlu przed komisjami Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego, doradcą delegacji USA w ramach grupy roboczej ds. Reformy Modelowej ustawy o zamówieniach publicznych Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

Na co dzień profesor Yukins współpracuje z wiodącą amerykańską kancelarią prawną Arnold & Porter z siedzibą w Waszyngtonie D.C.

Od początku pandemii COVID-19 profesor Yukins organizuje webinaria, w których uczestniczą specjaliści z zakresu zamówień publicznych, handlu międzynarodowego oraz polityk społecznych z całego świata. Wszystkie webinaria dostępne są na blogu profesora Christophera Yukinsa: publicprocurementinternational.com

NASA dokonała wyboru partnerów prywatnych w ramach programu Artemis do realizacji HLS

NASA dokonała dzisiaj wyboru trzech partnerów prywatnych, których zadaniem będzie opracowanie i rozwój lądownika załogowego w ramach programu Artemis. Celem programu jest lądownie załogi (w tym pierwszej kobiety) na księżycu, które nastąpić ma w 2024 roku. Dzisiejszy wybór partnerów prywatnych nastąpił jako część programu Next Space Technologies for Exploration Partnership NextSTEP-2. NASA wybrała trzy firmy, które będą niezależnie opracowywać system, są to: Blue Origin of Kent (Washington), Dynetics (a Leidos company) of Huntsville (Alabama) oraz SpaceX of Hawthorne (California).

Lot SpaceX DM-2 NASA PPP do ISS

27 maja w ramach lotu SpaceX DM-2 NASA wyśle na orbitę dwóch amerykańskich astronautów. Celem lotu będzie umieszczenie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) Roberta Behnkena oraz Douglasa Hurleya. Obaj piloci mają na swoim koncie loty STS. Były to loty z użyciem wahadłowców kosmicznych USA, wycofanych ze służby w 2011 roku.

Lot rakiety Dragon 2 wyprodukowanej przez firmę SpaceX Elona Muska odbędzie się z kompleksu startowego 39A w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. Start nastąpi zatem z tego samego kompleksu startowego, z którego startowały misje Apollo oraz wahadłowców kosmicznych. Będzie to jednocześnie pierwszy załogowy lot po zakończeniu ostatniej misji amerykańskiego wahadłowca w 2011 roku. Lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną stanowi jeden z elementów współpracy polegającej na współpracy NASA z sektorem prywatnym. Horyzont tego wyjątkowego, kosmicznego PPP zakreślony został w dokumencie pt. ,,Partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz rozwoju zdolności kosmicznych. Wspieranie wzrostu gospodarczego i misji NASA'' z 2014 roku.

Model PPP bazuje na ścisłej współpracy z inżynierów i specjalistów NASA z przedstawicielami sektora prywatnego w celu opracowania systemów transportu załogi, które mogą bezpiecznie, niezawodnie i co istotnie ekonomicznie przenosić ludzi na niską orbitę okołoziemską, w tym Międzynarodową Stację Kosmiczną. Partnerzy prywatni mają przy tym swobodę projektowania systemu transportu, który w ich ocenie będzie najbardziej efektywny do zrealizowania celów umowy PPP zawartej z NASA. Właścicielami statków kosmicznych pozostają partnerzy prywatni. Obsługują oni również niezbędną infrastrukturę. PPP umożliwia inżynierom NASA wgląd w proces rozwoju technologicznego projektów realizowanych we współpracy z sektorem prywatnym. Partnerzy prywatni zdobywają z kolei dostęp do wiedzy technicznej i zasobów NASA.

Prezentowane przez NASA podejście uwzględnia kluczową dla projektów PPP zasadę win-win. Zarówno podmiot publiczny, w rzeczywistości reprezentujący bardzo szeroko rozumiany interes publiczny, jak i partnerzy prywatni odnieść mają korzyści z nawiązanej współpracy. Korzyści mogą być dużo bardziej dalekosiężne i objąć wiele innych branż jak również przedsiębiorców nawet bardzo słabo powiązanych z eksploracją kosmosu.

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01)

W dniu 1 kwietnia Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie wytycznych w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01). Komisja zwróciła uwagę na fakt, iż epidemia COVID-19 wywołała kryzys zdrowotny, który wymaga zastosowania szybkich i inteligentnych rozwiązań i elastyczności, aby poradzić sobie z ogromnym wzrostem popytu na podobnego rodzaju towary i usługi, w sytuacji gdy niektóre łańcuchy dostaw uległy zakłóceniu.

Warto jednak odnotować zdanie Komisji, zgodnie z którym nabywcy publiczni mogą opierać się na unijnych ramach dotyczących zamówień publicznych, które zapewniają sposoby i środki umożliwiające sprostanie poważnym sytuacjom kryzysowym, takim jak pandemia COVID-19.

Strona 4 z 6