Spotkania Grupy Badawczej ,,Just Transition'' z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz prof. Alexandrą Harrington z University of Albany

21 lutego odbyło się kolejne spotkanie Grupy Badawczej ,,Just Transition'' działającej na Uniwersytecie Śląskim z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie dotyczyło wyzwań jakie związane są z Europejskim Zielonym Ładem. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-12-11-INT-1-066-0000_PL.html Istotną rolę w transformacji europejskiej polityki publicznej odgrywać będą tzw. ,,zielone zamówienia publiczne''. Obecnie poziom tychże zamówień w Polsce bliski jest 1%. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 powinna uruchomić rzeczywistą realizację efektów prośrodowiskowych, m.in. wskutek wprowadzenia nowej podstawy aksjologicznej dla regulacji, jaką jest zawarta w art. 17. ust. 1 zasada efektywności. 

Kolejne spotkanie Grupy Badawczej ,,Just Transition'' miało miejsce w dniu 24 lutego. Tym razem naszym gościem była prof. Alexandra Harrington z University of Albany School of Law, specjalistka w zakresie prawa klimatu https://www.cisdl.org/team/dr-alexandra-harrington/. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim środków prawnych zmierzających do implementacji postanowień wyrażonych w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku. W Porozumieniu tym określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. Istotną rolę w tym procesie odgrywać będą miasta, które powinny zmierzać do wprowadzania programów Eco-Smart City. 

Artykuł Michała Wojciechowskiego i Michała Kani na temat przyszłości krajowych zamówień publicznych. Część 1

Zapraszam do zapoznania się z publikacją przygotowaną wspólnie z mecenasem Michałem Wojciechowskim z kancelarii DZP na temat kierunków zmian w polskim Prawie zamówień publicznych. Publikacja ukazała się w Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/302249972-Przetargi---zielone-zamowienia-publiczne.html

Tekst stanowi pierwszy etap cyklu publikacji poświęconych tematyce prośrodowiskowych i proinnowacyjnych zamówień publicznych. Kolejny ukaże się 10 marca i dotyczyć będzie zielonych zamówień publicznych.

Zmiana terminu Transatlantyckiej konferencji na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych

W związku z sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 organizatorzy wydarzenia podjęli decyzję o przeniesieniu terminu Transatlantyckiej konferencji na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych. Planowo konferencja miała się odbyć w dniu 18 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

Decyzja spowodowana została troską o komfort i zdrowie Uczestników wydarzenia, jak również ochroną najlepiej pojętego interesu Organizatorów, Sponsorów oraz Partnera.

Nowy termin konferencji planowany jest na dzień 30 września b.r. i zostanie potwierdzony wkrótce.

Transatlantycka konferencja na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych

18 marca, 2020 

Uniwersytet Warszawski

Collegium Iuridicum II, Aula A. 2., Wydział Prawa i Administracji, (ul. Lipowa 4)

Zapraszam do udziału w transatlantyckiej konferencji na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych. Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Spotkanie poświęcone będzie praktycznym aspektom związanym z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych oraz rozwiązywaniem sporów powstających na tle tychże umów w aspekcie realizacji celów prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, związków tychże jednostek, organów administracji publicznej, radców prawnych oraz adwokatów zajmujących się problematyką zamówień publicznych, jak również przedstawicieli środowiska naukowego, przedstawicieli zamawiających i wykonawców.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie ,,Pro Silesia'', Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Partnerem wydarzenia jest Tauron Polska Energia S.A. Patronem konferencji jest Fulbright Polska. 

PROGRAM

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30 Otwarcie konferencji

 • Prof. Wiesław Banyś, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Pro Silesia’’ BiznesNauka-Samorząd
 • Prof. Anna Zawidzka, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Tomasz Pietrzykowski, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Mec. Aldona Kowalczyk, Dentons, Prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

10.30 - 12.30 Referaty wprowadzające

 • Prof. Alexandra Harrington, Uniwersytet McGill, Kanada, Mec. Magdalena Stryja, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naczelna Rada Adwokacka - Relacje pomiędzy prawem a przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w kontekście zamówień publicznych
 • Jeri Somers, Sędzia Civilian Board of Contract Appeals - sądu właściwego w sprawach sporów na tle umów dotyczących zamówień publicznych, Waszyngton DC, USA - Amerykańskie doświadczenia dotyczące roli orzecznictwa w kształtowaniu wzorcowych rozwiązań w sferze zamówień publicznych
 • Mec. Katarzyna Kuzma, DZP, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych - Realizacja umów w sprawach zamówień publicznych w kontekście zamówień prośrodowiskowych i proinnowacyjnych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
 • Prof. Christopher Yukins, Uniwersytet Georga Waszyngtona w Waszyngtonie - Amerykańskie doświadczenia orzecznicze w tzw. ,,trudnych sprawach’’ dotyczących zamówień prośrodowiskowych

12.30 - 13:00 Przerwa kawowa

13.00 - 14.00 Panel I: Rola prośrodowiskowych i proinnowacyjnych zamówień publicznych w kontekście globalnych wyzwań współczesności (Implementacja wyników IV Rewolucji Przemysłowej, Technologia Mobilna 5 Generacji, Inteligentne Miasta, eko-innowacje)

Moderator: Prof. Michał Kania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

Dyskusja z prof. Gabriellą Racca z Uniwersytetu w Turynie oraz prof. Christopherem Yukinsem z Uniwersytetu Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, redaktorami książki ,,Joint public procurement and innovation’’ (Wyd. Bruylant, 2019 r.) oraz prof. Martą Andhov z Uniwersytetu w Kopenhadze i prof. Roberto Carantą z Uniwersytetu w Turynie, redaktorami książki: ,,Cost and EU Public Procurement Law Life-Cycle Costing for Sustainability’’ (Wyd. Routledge, 2019 r.).

14.00-14.45 Obiad

14.45-15.45 Panel II: Promocja aspektów prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych

Moderator: Prof. Piotr Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski, Clifford Chance, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

Paneliści:

 • Mec. Paul M. Lalonde, Dentons, Kanada
 • Mec. Anna Specht - Schampera, SDZ Legal, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych
 • Mec. Dr Wojciech Hartung, DZP, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych
 • Mec. Tomasz Zalewski, Bird & Bird, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

15.45-16.00 Przerwa kawowa

16.00 - 17.00 Panel III: Ochrona rozwiązań prośrodowiskowych oraz proinnowacyjnych na etapie rozwiązywania sporów powstałych na tle umów w sprawach zamówień publicznych

Moderator: Prof. Tunde Tatrai, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Paneliści:

 • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • John Pachter, Smith Pachter McWhorter PLC, Tysons Corner VA, USA
 • Jeri Somers, Sędzia Civilian Board of Contract Appeals - sądu właściwego w sprawach sporów na tle umów dotyczących zamówień publicznych, Waszyngton DC, USA
 • Dr Paweł Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prof. Wierzbowski & Partners, Rada Zamówień Publicznych

Zakończenie konferencji

REJESTRACJA: aleksandra.kuraszkiewicz@dzp.pl RSVP: do 11 marca. Liczba miejsc ograniczona. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w języku angielskim.

Przydatne informacje dotyczące Transatlantyckiej konferencji na temat implementacji rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych znajdują się na stronie https://konferencjeppp.wordpress.com/

Roundtable on procurement and development at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 17 marca Londyn

17 marca, 2020

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Londyn, UK 

W dniu 17 marca od godziny 9.00 do 11.00 w siedzibie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie odbędzie się seminarium poświęcone kwestiom zamówień publicznych i rozwojowi gospodarczemu. Główne referaty przedstawią: Paulo Magina (OECD): The new MAPS framework oraz Christopher Yukins (GWU Law School): U.S. developments - electronic marketplaces and trade.  

Wśród panelistów znajdą się natomiast:

 • Marta Andhov (U. Copenhagen)
 • Benedetta Audia (UNOPS)
 • Michal Kania (U. Silesia)
 • Caroline Nicholas (UNCITRAL)
 • Gabriella Racca (University of Turin)
 • Jeri Somers (Chief Judge, U.S. Civilian Board of Contract Appeals)
 • Andrea Sundstrand (Stockholm University)

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 13 z 14