Public Procurement Global Revolution 2024. The doctrine of culpa in contrahendo and public procurement.

W trakcie konferencji Public Procurement Global Revolution 2024, która odbyła sie w dniach 17/18 czerwca na Uniwersytecie w Notthingham miałem przyjemność razem z prof. Martą Andhov (U. Kopenhaski) zaprezentowac wyniki analizy na temat zastosowania doktryny Culpa in contrahendo na gruncie prawa zamówien publicznych w Niemczech, Danii oraz Polsce.

Prezentacja była częścią projektu Purchase Power – Sustainable Public Procurement Through Private Law Enforcement, w ramach którego badamy obszary przenikania się prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. Artykuł na ten temat przygotowany został przy współpracy z doktorantami z Uniwersytetu Kopenhaskiego Arnelem Saljicem oraz Torkilem Schrøderem-Hansenem.

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej na zrównoważoną żywność

Zapraszam do zapoznania się z publikacją, którą miałem przyjemność przygotować razem z prof. Martą Andhov oraz Svenem Mikulicem z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Publikacja dotyczy zamówień publicznych na zrównoważoną żywność. 

Pubikacja dostępna tutaj

Zielone zamówienia publiczne. Krok dla rozwoju gospodarczego Śląska. Seminarium Pro Silesia.

W dniu 11 grudnia miałem przyjemność prowadzić razem z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego seminarium na temat ,,Zielonych zamówień publicznych''. Seminarium, które zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Pro Silesia, Biznes-Nauka-Samorząd odbyło się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Spotkanie otworzył prof. Wiesław Banyś - prezes Zarządu Pro Silesia, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008 - 2016. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele zamawiających, instytucji kontrolnych, jak również radcowie prawni z terenu województwa śląskiego.

Rozmawialiśmy m.in. o potencjale zamówień publicznych w kontekście Zielonej transformacji, o tym co warto zmienić w podejściu do zamówień publicznych oraz wspieraniu lokalnych przedsiębiorców. Analizowaliśmy cele regulacji zawartej w Dyrektywie zamówieniowej oraz ustawie Prawo zamówień publicznych w kontekście zmian technologicznych, społecznych oraz geostrategicznych. 

Restricting freedom of contract – the EU foreign subsidies regulation and its consequences for public procurement, Journal of Public Procurement, Emerald Insight

W czasopiśmie Journal of Public Procurement, (Emerald Insight) ukazał się artykuł, zatytułowany Restricting freedom of contract – the EU foreign subsidies regulation and its consequences for public procurement, który miałem przyjemność napisać wspólnie z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Celem artykułu jest analiza niedawno uchwalonego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych [FSR]) oraz jego reperkusji dla rynku zamówień publicznych Unii Europejskiej (UE) i korporacji z państw trzecich. Artykułu koncentruje się na analizie geopolitycznych i gospodarczych uwarunkowań rozporządzenia oraz jego skuteczności. Wdrożenie FSR powinno utorować drogę do bardziej sprawiedliwego, konkurencyjnego krajobrazu na unijnym rynku zamówień publicznych, wzmacniając wartości UE. Jednak jego potencjał do przedłużania procedur zamówień publicznych i tworzenia niepewności co do ich wyników może stanowić wyzwanie, potencjalnie wpływając na skuteczność przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Artykuł powstał w ramach projektu Purchase Power – Sustainable Public Procurement through private Law Enforcement, finansowanego przez Carlsberg Foundation i realizowanego na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Artykuł jest dostępny tutaj 

A few introductory remarks on the Danish public procurement market. Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, C.H. Beck, Nr 2 z 2023

W najnowszym numerze czasopisma Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych ukazał się mój artykuł pt. ,,A few introductory remarks on the Danish public procurement market'', który miałem przyjemność przygotować z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Duński rynek zamówień publicznych charakteryzuje się skutecznym wdrażaniem efektywności, zamówień publicznych rozumianej jako wydatkowanie środków publicznych w dążeniu do realizacji celów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych. Duńska praktyka zamówień publicznych opiera się na wysokim poziomie wykorzystania procedur negocjacyjnych, współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz wysokim stopniem zaufania do instytucjonalnego otoczenia rynkowego, w tym organu odwoławczego, jakim jest Izba Skarg w Zamówieniach Publicznych. Wysoki poziom konkurencji na rynku zamówień publicznych idzie w parze z zasadami przejrzystości i przeciwdziałania korupcji.

Artykuł przedstawia zarys duńskiego systemu zamówień publicznych. Zastosowano w nim metodę opisową, opartą na duńskiej literaturze i publicznie dostępnych danych na temat funkcjonowania duńskiego rynku zamówień publicznych.

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 1 z 14